Bij accountantskantoor Axxi kan u terecht voor alles wat te maken heeft met accountancy, audit & fiscaliteit.

https://www.axxi.be

Op zoek naar een Subsidieadviseur

Vanuit jouw algemene wetenschappelijke en technologische interesse adviseer en ondersteun je ondernemingen in hun innoverende projecten. Hierbij kom je dagelijks in contact met de meest recente technologieën en ontwikkelingen. Je functie omvat volgende taken:

 • Het bespreken van het potentiële project met de klant en het aftoetsen van de economische en technische haalbaarheid
 • Het uitwerken van een technisch-wetenschappelijk georiënteerd dossier door nauwkeurig en uitgebreid de probleemstelling en de daaruit voortvloeiende mogelijke oplossing(en) te omschrijven
 • Het project op een attractieve en goed onderbouwde manier voorstellen. Je gebruikt daartoe jouw creativiteit en kritische ingesteldheid om zo een kwalitatief hoogstaand document af te leveren binnen de vooropgezette timing
 • Het ondersteunen van het projectmanagement van de gesubsidieerde projecten
 • Het continu verruimen en updaten van jouw kennis over diverse subsidiemaatregelen

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je hebt strategisch inzicht en voeling met kmo’s.
 • Je hebt min. 2 jaar ervaring in het schrijven van subsidiedossiers
 • Je hebt een specifieke interesse of achtergrond in innovatie, HR, duurzaamheid of in het beste geval in een combinatie van deze domeinen.
 • Je hebt een masterdiploma in bedrijfseconomische, wetenschappelijke of sociaal maatschappelijke richting.
 • Je onderscheidt je van anderen door jouw teamgeest, positieve en flexibele houding.
 • Je beschikt over sterk communicatieve en redactionele vaardigheden.

gewenste ervaring

drie tot vijf jaar ervaring

Wat bieden wij jou aan?

 • Een gevarieerde job binnen een steeds verder groeiend kantoor
 • Een aantrekkelijk loon met diverse voordelen zoals een bedrijfswagen
 • Veel begeleiding en bijscholing
 • Een hecht en enthousiast team dat samen bruggen bouwt
 • Flexibele werkuren
 • Veel verantwoordelijkheid
 • Een open en familiale sfeer 
 • Een gevarieerde en interessante klantenportefeuille
 • Heel veel klantencontact. 
 • Een professionele en dynamische werkomgeving

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz